W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Chełmno, dnia 23.10.2015 r.
GM-OŚ.6220.10.2015.KG
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Miasta Chełmna, działając na podstawie art. 33, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 15.10.2015 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu linii galwanicznej do anodowania aluminium na terenie spółki MEDOS przy ul. Magazynowej 3 w Chełmnie.
 
 
Wnioskodawca:  MEDOS Marian Buławka, Ewa Buławka Sp. J.
                       ul. Magazynowa 3
                       86-200 Chełmno
 
Lokalizacja inwestycji:       
  -działka nr 191/1 - obręb nr 4 w Chełmnie przy ul. Magazynowej.
 
 
Zakres oddziaływania inwestycji:
- działki nr: 190/4, 190/10, 190/1, 191/22, 191/3, 191/1, 370, 371,  - obręb nr 4 w Chełmnie przy ul. Magazynowej.
 
Mając na uwadze, że planowane przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta Chełmna. Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią zebranych dokumentów oraz składania uwag i wniosków w terminie 21 dni, począwszy od 26.10.2015 r. do 16.11.2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, biuro Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska - pokój nr 103, w godzinach pracy urzędu. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Chełmna przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego umieszczona została również w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Miasta w Chełmnie www.bip.chelmno.pl w zakładkach „Informacje o środowisku” oraz „Ogłoszenia”.

Z up. Burmistrza
Sekretarz Miasta Chełmna
Tatiana Syta


Powiadom znajomego