W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chełmna


Chełmno, dnia 12.01.2015 r.
GM-OŚ.6220.1.2014.PG
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 10 § 1, art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art.  33 ust. 1, art. 39 ust 1 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz przygotowaniu projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
podaję do publicznej wiadomości
informację o zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz przygotowaniu projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
 
 
„Wydobycie piasku i żwiru z koryta Wisły na odcinku od 805 + 750 do 808 + 030 km w rejonie Chełmna i Świecia”
 
 
Inwestor:                                Zakład Eksploatacji Kruszywa Rzecznego „NURT”
                                             Krzysztof Nering
                                             Wiąg 101
                                             86-100 Świecie
 
Lokalizacja inwestycji:       
q działki nr 8, 9 - obręb 8 w Chełmnie,
q działka nr 47 – obręb nr 13 Niedźwiedź.
 
 
Zakres oddziaływania inwestycji:
q działki nr 8, 9 - obręb 8 w Chełmnie powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie,
q działka nr 47 – obręb nr 13 Niedźwiedź, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie.
 
Stosownie do treści art. 38 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamia się społeczeństwo o możliwości zapoznania się z treścią zebranych dokumentów w/w sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, biuro Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska - pokój nr 103, w godzinach pracy urzędu. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Miasta w Chełmnie www.bip.chelmno.pl w zakładce „informacje o środowisku” oraz www.bip.um-swiecie.pl w zakładce obwieszczenia i informacje.

Powiadom znajomego