W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442zmiana sposobu użytkowania

ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta w Chełmnie - Wydział Gospodarowania Nieruchomościami (pokój nr 110, telefon /56/ 677-17-14. 

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Biurze Podawczym na parterze lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1

Wymagane dokumenty

1. Wniosek do Burmistrza Miasta Chełmna o stwierdzenie zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2. Wniosek powinien zawierać następujące dane:
 - imię, nazwisko, adres wnioskodawcy,
- numer działki, położenie obiektu, wskazanie części obiektu podlegającej zmianie sposobu użytkowania, określenie dotychczasowego i planowanego przeznaczenia obiektu lub jego części w formie tekstowej, wskazane jest również określenie graficzne, np. na mapie) ,
3. Opłata skarbowa, (nie dotyczy zwolnień określonych w ustawie o opłacie skarbowej)

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł; dowód wniesienia opłaty skarbowej (potwierdzenie wpłaty na konto UM Chełmna - zgodnie z numerem podanym na stronie bip. chelmno.pl.

Termin załatwienia sprawy /udzielenia odpowiedzi/

Sprawy są załatwiane zgodnie z art. 35 kpa niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca.
Wydanie zaświadczenia powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni – art. 217 § 3 kpa.

Tryb odwoławczy

 Odmowa wydania zaświadczenie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmna

 Inne wskazówki, uwagi

Dołączenie do wniosku mapy sytuacyjno – wysokościowej przyspieszy rozpatrzenie wniosku i ułatwi identyfikację terenu.

Podstawa prawna

1. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022, poz. 503 z późn.zm.)
2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 z późn.zm.)
3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r., poz. 2142.)
4. właściwy plan zagospodarowania przestrzennego:

 https://mchelmno.e-mapa.net/

 


Druk wniosku
Druk wniosku

Załączniki

Druk wniosku other, 13 kB

Powiadom znajomego