W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Zaświadczenie o zgodności z planem

ZAŚWIADCZENIE (OPINIA) O ZGODNOŚCI Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LOKALIZACJI MAGAZYNU, W KTÓRYM PROWADZONY JEST HURTOWY OBRÓT NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta w Chełmnie - Wydział Gospodarowania Nieruchomościami (pokój nr 110, telefon /56/ 677-17-14. 

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Biurze Podawczym na parterze lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1.

Wymagane dokumenty

1.Wniosek do Burmistrza Miasta Chełmna o stwierdzenie zgodności lokalizacji magazynu z planem zagospodarowania przestrzennego lub wydanie opinii co do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi,

2.Wniosek powinien zawierać następujące dane:

- imię, nazwisko, adres wnioskodawcy,

- numer działki, położenie, obiektu, gdzie ma być prowadzony hurtowy obrót alkoholem,

3. Opłata skarbowa,

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł; dowód wniesienia opłaty skarbowej (potwierdzenie wpłaty na konto - numer konta na stronie głównej bip.chelmno.pl) winien być dołączony do wniosku.

Termin załatwienia sprawy /udzielenia odpowiedzi/

Sprawy są załatwiane zgodnie z art. 35 kpa niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca.

Wydanie zaświadczenia powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni – art. 217 § 3 kpa.

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmna

Inne wskazówki, uwagi

Dołączenie do wniosku mapy sytuacyjno – wysokościowej przyspieszy rozpatrzenie wniosku i ułatwi identyfikację terenu.

Podstawa prawna

1. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503 z późn.zm.)

2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 z późn.zm.)

3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142.)

4. właściwy plan zagospodarowania przestrzennego:

 https://mchelmno.e-mapa.net/

Powiadom znajomego