W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta w Chełmnie - Wydział Gospodarowania Nieruchomościami (pokój nr 109, telefon /56/ 677-17-14. 

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Biurze Podawczym na parterze, (wejście główne) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno

Wymagane dokumenty

1. Wniosek do Burmistrza Miasta Chełmna o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

2. Zgoda strony na rzecz, której decyzja została wydana na przeniesienie tej decyzji,

3. Opłata skarbowa 56 zł (nie dotyczy zwolnień określonych w ustawie o opłacie skarbowej)

Gdzie odebrać formularze

Formularz wniosku można otrzymać w Biurze Podawczym /parter/ lub w Wydziale Mienia Komunalnego i Inwestycji /pokój nr 216, 1 piętro, 2 wejście/.

Opłaty

Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji w wysokości 56 zł; dowód wniesienia opłaty skarbowej (potwierdzenie wpłaty na konto - Bank Spółdzielczy w Chełmnie Nr 72 9486 0005 0000 0361 2000 0021, asygnata) winien być dołączony do wniosku.

Termin załatwienia sprawy /udzielenia odpowiedzi/

Sprawy są załatwiane zgodnie z art. 35 kpa niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie poinformowana.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmna

Podstawa prawna

1. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn.zm.) – art. 63, ust. 5.

2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)

3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635.)

Powiadom znajomego