W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta w Chełmnie - Wydział Gospodarowania Nieruchomościami (pokój nr 110, telefon /56/ 677-17-14. 

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Biurze Podawczym na parterze, (wejście główne) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno

Wymagane dokumenty

1. Wniosek do Burmistrza Miasta Chełmna o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, który powinien zawierać informacje zgodnie z załączonym drukiem 


2. Opłata skarbowa 598 zł (nie dotyczy zwolnień określonych w ustawie o opłacie skarbowej)


Gdzie odebrać formularze

Formularz wniosku dostępny na stronie internetowej.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 598 zł;

Zwolnienie z opłaty skarbowej: wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy

dowód wniesienia opłaty skarbowej (potwierdzenie wpłaty na konto - winien być dołączony do wniosku.

Termin załatwienia sprawy /udzielenia odpowiedzi/

Sprawy są załatwiane zgodnie z art. 35 kpa niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie poinformowana.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmna

Inne wskazówki, uwagi

Jeżeli nieruchomość objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego nie wymaga ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji – realizacja inwestycji następuje wprost z planu miejscowego, który jest dostępny na stronie:

https://mchelmno.e-mapa.net/

Podstawa prawna

1. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503, ze zm. 

2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588, ze zm.)

3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r., poz. 2000, ze zm.)

4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r., poz. 2142, ze zm.)

5. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r.  w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2462.

 

Wzór wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Załączniki

Powiadom znajomego