W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Dokumenty wydawane z ksiąg stanu cywilnego


Dokumenty wydawane z ksiąg stanu cywilnego
 
Miejsce załatwienia sprawy:
 
Urząd  Miasta pok. 108
Urząd Stanu Cywilnego
 
Wymagane dokumenty:
 
1. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia
2. Do wglądu : dokument tożsamości
3.  Czasami pełnomocnictwo – jeżeli wynika to z przepisów o aktach stanu cywilnego.
 
Gdzie odebrać formularze:
 
Urząd Stanu Cywilnego pok. 108 lub plik do pobrania (dla wniosku o wydanie aktów i zaświadczenia o stanie cywilnym)
 
Opłaty:
           
o        za wydanie odpisu skróconego – 22 zł;
o        za wydanie odpisu wielojęzycznego – 22 zł;
o        za wydanie odpisu zupełnego – 33 zł;
          za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym - 38zł;
o       za zaświadczenie o dokonanych wpisach lub o ich braku oraz za zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 24 zł;


Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się z chwilą złożenia wniosku w kasie Urzędu Miasta Chełmno, na konto bankowe nr 45 1160 2202 0000 0005 1465 2118  (z dopiskiem opłata skarbowa USC) lub kartą płatniczą w siedzibie USC. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. Oryginał dowodu zapłaty może zostać zwrócony podmiotowi dokonującemu zapłaty wyłącznie na żądanie.
W przypadkach określonych ustawą o opłacie skarbowej wydawane są akty bezpłatnie.
 
Termin i sposób załatwienia sprawy:
 
 Do 7 dni roboczych. Odpis aktu stanu cywilnego. Zaświadczenie.
Jeśli akt został sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego termin wydania odpisu wynosi 10 dni roboczych.
 
  Inne wskazówki, uwagi:
 
Poufność aktów stanu cywilnego:
Akty stanu cywilnego oraz ich odpisy z racji swojego charakteru są dokumentami poufnymi. O ważności dokumentów stanowi fakt, że krąg osób uprawnionych do ich otrzymania został określony aktem prawnym rangi ustawowej. W artykule 83 Prawa o aktach stanu cywilnego wymienione osoby i instytucje uprawnione do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego.
Są to osoby: których stan cywilny został w akcie stwierdzony, ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy, sądy i organy państwowe, organizacje społeczne, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tych organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
  Wniosek o wydanie odpisu można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.
 


Powiadom znajomego