W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób


Miejsce złożenia wniosku:
Buiro podawcze Urzędu Mista.

Wymagane dokumenty:
Osoba zainteresowana uzyskaniem licencji powinna złożyć wniosek oraz przedłożyc:
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności godpodarczej w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  • kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
  • kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
  • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające niekaralność przedsiębiorcy; w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące każdego z członków organu zarządzającego osoby prawnej, bądź osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, bądź każdego ze wspólników spółki cywilnej,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką potwierdzonego zdanym egzaminem lub wykazanie się co najmniej 5-letnią nieprzerwaną praktyką w zakresie wykonywania tego transportu (jeżeli wystapi przerwa, nie może być ona dłuższa niż 6 kolejnych miesięcy),
  • kserokopię oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w rozdziale 7a ustawy o transporcie drogowym (prawo jazdy, badanie lekarskie i psychologiczne) przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy; w przypadku zatrudnienia kierowców, przedsiębiorca składa oświadczenie, że spełniać oni będą wymagania określone w ustawie o transporcie drogowym i prawo o ruchu drogowym,
  • kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu - krajowego dokumentu odpuszczającego pojazd do ruchu, z wpisem potwierdzającym przystosowanie pojazdu do ruchu drogowego jako taksówka osobowa, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem takiego pojazdu - również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nim,
  • kserokopię świadectwa legalizacji taksometru.
Termin i sposób załatwiania:
Licencji udziela się lub odmawia jej udzielenia w ciagu miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami.

Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 204, poz. 2088 z 2004 r. z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 159, poz. 1664).
Tryb odwoławczy:
Od decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania licencji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Urzędu Miasta.

Powiadom znajomego