W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Wydanie zaświadczenia z rej. mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych.

Sposób załatwienia sprawy:
1. W Urzędzie Miasta Chełmna złóż wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych.  
Wniosek wraz z uzasadnieniem powinien zawierać:
a.dane osoby składającej wniosek,
b.informacje o rodzaju zaświadczenia i rodzaj żądanych danych.
2.Do wniosku dołącz:
a.potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
c.pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
3.Odbierz zaświadczenie.
Wymagane dokumenty:
1.Dowód osobisty, a w przypadku jego braku – inny dokument tożsamości.
2.Wniosek o wydanie zaświadczenia.
3.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:
17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.
17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
Opłaty należy dokonać przelewem , przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Chełmna lub bezpośrednio w kasie. Na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełmna:  www.bip.chelmno.pl znajduje się numer aktualnego rachunku bankowego.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin odpowiedzi:
Do 7 dni.

Tryb odwoławczy
:
Do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Uwagi:
1. Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
2. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
3. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie po złożeniu wniosku o udostępnienie danych (patrz:  „Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL” lub "Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.").


Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).
4.Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r., poz. 332 ze zm.).

Wymagane załączniki:
Wniosek o wydanie zaświadczenia z rej. mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych.

Załączniki

Powiadom znajomego