W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia sprawy 
Urząd Miasta, pokój nr 304, II piętro, tel. 56 6771745 
 
Wymagane dokumenty
•   Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający: 
•   oznaczenie rodzaju zezwolenia, 
•   oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania, 
•   numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
•   przedmiot działalności gospodarczej, 
•   adres punktu sprzedaży, 
•   adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego). 

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:  
•   dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej, umowa najmu - w oryginale do wglądu), 
•   pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 
•   decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 i 1669) 
 
Gdzie odebrać formularze
- patrz poniżej: pliki do pobrania, lub osobiście (pokój nr 304, II piętro w siedzibie Urzędu). 

Opłaty:
- bez opłaty 

Termin załatwienia sprawy
Nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia wniosku. 

Tryb odwoławczy:
Odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmna. 
    
Inne wskazówki, uwagi:
Pierwsza rata opłaty za wydanie zezwolenia - wyliczana jest indywidualnie dla każdego zezwolenia na podstawie art.111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - płatna w Kasie Urzędu lub na konto Urzędu – Bank Millennium w Chełmnie :  

45 1160 2202 0000 0003 3297 0730 
  
Podstawa prawna
•   Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z póz.zm.), 
•   Uchwała IX/66/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających alkohol przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz przyjęcia zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów.
•   Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 z późn. zm).

Załączniki

Powiadom znajomego