W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót budowlanych

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta, pokój nr 021, tel. (056) 677-17-30 lub (056) 677-17-46

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający:
- nazwę jednostki wnioskującej
- określenie celu zajęcia pasa
- określenie lokalizacji zajęcia pasa
- określenie powierzchni w m2 oraz rodzaju zajętych elementów pasa drogowego
- określony termin zajęcia pasa drogowego
- określenie Inwestora
- określenie wykonawcy zakresu rzeczowego
- numer projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz dane jego wykonawcy
- dane wykonawcy robót drogowych
- dane osoby odpowiedzialnej za teren budowy
- dane osoby odpowiedzialnej za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy
- podpis wnioskodawcy
2. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1: 500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego
- zatwierdzony projekt organizacji ruchu sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz.1729) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem
- ogólny plan orientacyjny w skali 1 : 10000 lub 1: 25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego
- informację o sposobie zabezpieczenia robót jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu
- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej
- projekt budowlany obiektu umieszczonego w pasie drogowym (do wglądu)
- harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym (w przypadku etapowego prowadzenia robót)

Gdzie odebrać formularz:

Biuro Informacyjno-Podawcze, pokój nr 101, parter lub pokój nr 021, parter

Opłaty:

zwolnione z opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia wniesienia wniosku Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmna, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie składa się w Biurze Informacyjno-Podawczym, pokój nr 101, parter.

Inne wskazówki, uwagi:

Opłata za zajęcie pasa drogowego jest naliczana indywidualnie dla każdego zezwolenia, płatna w Kasie Urzędu lub na konto Urzędu: Bank Millenium Chełmno

45 1160 2202 0000 0003 3297 0730 

i wynosi:
1. za zajęcie pasa drogowego- chodnika 3,80 zł/1m2 dziennie
2. za zajęcie pasa drogowego- jezdni:
- przy zajęciu do 20% szerokości 3,80 zł/1m2 dziennie
- przy zajęciu od 20% do 50 % szerokości 6,30 zł/1m2 dziennie
- przy zajęciu pow. 50% szerokości 10,00 zł/1m2 dziennie
3. za zajęcie pasa drogowego- pobocza 3,15 zł/1m2 dziennie
4. stawki opłat ulegają obniżeniu o 90% w przypadku zajęcia pasa drogowego w celu budowy lub remontu budynku przez okres nie dłuższy niż 2 lata
5. za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w wysokości 0,63 zł/1m2 dziennie.

Podstawa prawna:


- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U z 2017 r., Nr 2222 t.j.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego( Dz.U. Nr 140, poz. 1481)
-

Uchwała nr V/29/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zmian opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, reklam i stolików letnich, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności.


- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., Nr 1257)

Pliki do pobrania:
druk wniosku
uchwała opłaty zajęcie pasa drogowego

Załączniki

druk wniosku other, 35 kB

Powiadom znajomego