W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442zezwolenie na prowadzenie dzialności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miasta Chełmna

Wymagane dokumenty
− wypełniony formularz wniosku na zezwolenie w zakresie działalności, o którą przedsiębiorca wnioskuje, − zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
− zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej lub odpis z krajowego rejestru sądowego, − dokument potwierdzający prawo do dysponowania terenem przeznaczonym na prowadzenie działalności objętej wnioskiem (akt własności, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia miejsca itp.),
− pozwolenie na użytkowanie terenu i obiektów wymagane przepisami z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.2003,Nr207,poz 2016 z póź.zm
− opinię powiatowego lekarza weterynarii o obiektach i środkach technicznych służących do prowadzenia działalności, o którą przedsiębiorca wnioskuje,
− dokument potwierdzający zabezpieczenie finansowe zapewniające możliwość prowadzenia schroniska a w szczególności gwarancje środków na wyżywienie i opiekę weterynaryjna (dotyczy działalności w zakresie prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt)
− dokument potwierdzający stałą współpracę z lekarzem weterynarii we wnioskowanym okresie. (dotyczy działalności w zakresie prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt i ochrony przed bezdomnymi zwierzętami)
− oświadczenie potwierdzające, że pracownicy zapewniający nadzór i opiekę nad zwierzętami zostali przeszkoleni w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie przepisów o ochronie zwierząt (dotyczy działalności w zakresie prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt i ochrony przed bezdomnymi zwierzętami).
− zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie opieki nad zwierzętami przebywającymi w schronisku przez osoby zatrudnione (dotyczy działalności prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt)
− dokument potwierdzający gotowość odbioru, we wnioskowanym okresie, zwłok zwierząt przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych (dotyczy działalności w zakresie prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt i ochrony przed bezdomnymi zwierzętami)
− dokument poświadczający gotowość do odbioru wyłapanych zwierząt we wnioskowanym okresie przez schronisko dla bezdomnych zwierząt (dotyczy działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
− zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie wyłapywania zwierząt przez osoby zatrudnione przy wyłapywaniu. (dotyczy działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami)
Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Informacyjno-Podawcze, pokój nr 101,
Gdzie odebrać formularz
Biuro Informacyjno-Podawcze, pokój nr 101, parter lub pokój nr 103 tel (056) 677-17-37
Opłaty
Za wydanie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 616,00 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)
Termin i sposób załatwienia
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami. Podstawa prawna − Art. 7 ust ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) − Zarządzenie Nr 121/2006/ Burmistrza Miasta z dnia 11.10.2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie: schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmna. Odwołanie składa się w biurze informacyjno-podawczym pokój nr 101
Inne informacje
Przedsiębiorca może rozpocząć działalność, jeżeli wydane zezwolenie stanie się ostateczne -winien on równocześnie spełnić wymagania wynikające z odrębnych przepisów prawa poprzez uzyskanie stosownych decyzji, pozwoleń itp. odpowiednio do zaplanowanej działalności.
Pliki do pobrania
wniosek grzebowiska i spalarnie
wniosek schronisko
wniosek wyłapywanie

Załączniki

Powiadom znajomego