W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w przetargu udziału gminy w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym

Chełmno 26.01.2023 r.  
 
BURMISTRZ   MIASTA   CHEŁMNA

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2021.1899 z późn.zm./ i Zarządzenia Nr 20/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 24 stycznia 2023 roku podaje do publicznej wiadomości:

W Y K A Z 

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miasto Chełmno wynoszącego 695/1000 we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, położonej w Chełmnie przy ul. Kamionka 2 - oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1 o pow. 0,0288 ha, obręb 1, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW TO1C/00013829/5.

Udział Gminy Miasto Chełmno w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowi sześć lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 147,10 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi (w tym piwnice o łącznej powierzchni 16,26 m2 i pomieszczenia gospodarcze o łącznej powierzchni 18,31 m2).
Budynek jest w złym stanie technicznym, przeznaczony do remontu. Obecnie niezamieszkały.
W związku z nieodpowiednim stanem technicznym budynku mieszkalnego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chełmnie decyzją nr 15/2022 z dnia 7 lipca 2022 roku  nałożył obowiązek wykonania robót remontowych na nieruchomości /decyzja PINB dostępna do wglądu w Urzędzie Miasta w Chełmnie w Referacie Gospodarowania Nieruchomościami, pokój nr 110 w godzinach pracy urzędu/. Organ nadzoru budowlanego wyznaczył termin wykonania obowiązków nałożonych w/w decyzją do dnia 30 czerwca 2023 roku.      

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna obszar, na którym znajduje się w/w nieruchomość oznaczony jednostką strukturalną B 4/1 MW oraz w niewielkim zakresie B6 ZP, A8 KDL. 

B 4/1 MW  tereny zabudowy o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
B6 ZP teren zieleni urządzonej o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, ogólnodostępnej,  z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
A8 KDL ul. Kamionka do adaptacji-ochrona konserwatorska, lokalizacja ścieżki rowerowej.
Działka nr 1, obręb 1 znajduje się na obszarze zabytkowego układu miejskiego Chełmna  wpisanego do rejestru zabytków z dnia 30.04.1953 roku pod nr A/1513. 

Cena wywoławcza wynosi 280.000,00 zł 
(słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz.U.2022.931 z późn.zm./ w/w sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT. 

Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2021.1899 z późn.zm./ uzyskują prawo pierwszeństwa do nabycia nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. 

Z up. Burmistrza Miasta Chełmna 
/-/ Piotr Murawski 
Zastępca Burmistrza 

Powiadom znajomego