W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży pomieszczenia przynależnego

Chełmno 19.01.2023 r. 

                                                                                                             BURMISTRZ   MIASTA   CHEŁMNA

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2021.1899 z późn.zm./ i Zarządzenia Nr 13/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 stycznia 2023 roku podaje do publicznej wiadomości:

W Y K A Z 

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do współwłaścicieli  nieruchomości, pomieszczenia przynależnego o pow. 16,00 m2, usytuowanego na I piętrze budynku wielorodzinnego w Chełmnie przy Placu Wolności 1, stanowiącego własność Gminy Miasto Chełmno wraz z udziałem wynoszącym 1600/134656 części w nieruchomości wspólnej i w prawie własności gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 529 o pow. 0,1551 ha, obręb 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW TO1C/00014377/8, stanowiąca współwłasność Gminy Miasto Chełmno.   

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna obszar, na którym znajduje się w/w nieruchomość oznaczony jednostką strukturalną MW przeznaczony jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Budynek przy Placu Wolności 1 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków.

Cena wywoławcza wynosi 40.000,00 zł 
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz.U.2022.931 z późn.zm./ sprzedaż w/w nieruchomości wraz ze sprzedażą udziału w gruncie i w nieruchomości wspólnej zwolniona jest z podatku VAT. 

Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2021.1899 z późn.zm./ uzyskują prawo pierwszeństwa do nabycia nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. 

 Z up. Burmistrza Miasta Chełmna 
 Piotr Murawski 
 Zastępca Burmistrza 

Powiadom znajomego