W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Informacja o zwołaniu XXXVI sesji Rady Miasta Chełmna na dzień 28 kwietnia 2021 r.

Wersja strony w formacie XML

Uwaga, mieszkańcy Chełmna

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568)
z w o ł u j ę  XXXVI sesję Rady Miasta Chełmna, która odbędzie się dnia 28 kwietnia 2021  roku (środa) o godz. 16.oo w sali nr 102 Urzędu Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1.Otwarcie
2.Przyjęcie porządku obrad XXXVI sesji RM.
3.Informacja Burmistrza Miasta na temat działalności w okresie między sesjami Rady Miasta. 
4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Chełmnie 
5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargowej nieruchomości 
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2 terenów położonych w Chełmnie.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Chełmno w roku 2021 
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasta Chełmna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 
10.Rozpatrzenie projektu uchwały przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Chełmna ze środków budżetu Gminy Miasto Chełmno, z możliwością udziału środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lisewo w roku 2021 
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie autobusowych przewozów pasażerskich na linii Świecie – Grubno – Chełmno, których organizatorem jest Starosta Powiatu Świeckiego
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Chełmna     
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmnie
15.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok 
16.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2027 17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna na 2021 rok 
18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Chełmno
19.Informacja na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi za I kwartał  2021 roku. 
20.Interpelacje radnych
21.Wolne wnioski i informacje   
22.Zakończenie                

                                          Przewodniczący Rady Miasta: Wojciech Strzelecki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane