W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Regulamin ogranizacyjny

 Zarządzenie nr 109/2021
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 1 września 2021 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Chełmna.

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Chełmna, którego tekst jednolity ustalony został zarządzeniem nr 68/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 maja 2020 r., zmienionego zarządzeniem nr 14/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 3 lutego 2021 r. wprowadzam następujące zmiany:

1) W związku z utworzeniem spółki Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o. nadzór nad jej pracą powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Chełmna.

2) Zadania związane z obsługą ZFŚS zostają przeniesione z Wydziału Finansowego do Wydziału Organizacyjnego.

3) W Wydziale Organizacyjnym likwidacji ulega stanowisko ds. bhp i ppoż. Realizację zadań w tym zakresie zlecono podmiotowi zewnętrznemu.

4) W wydziale Finansowym likwidacji ulegają: stanowisko ds. gospodarki kasowej oraz stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

5) W Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym utworzono stanowisko pomocy administracyjnej.

6) W Wydziale Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska:
a) w miejsce zlikwidowanych dwóch stanowisk robotników gospodarczych utworzono dwa stanowiska pomocy administracyjnej,
b) w związku z realizacją nowych zadań w zakresie obsługi systemu oświetlenia ulicznego w ramach struktury organizacyjnej Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska zostaje utworzone stanowisko specjalisty ds. utrzymania dróg i oświetlenia.

7) W Urzędzie Stanu Cywilnego likwidacji ulega stanowisko ds. Urzędu Stanu Cywilnego.

8) W Wydziale Spraw Obywatelskich do dwóch zwiększono liczbę stanowisk ds. ewidencji ludności.

§ 2. Ustala się tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Chełmno wraz ze schematem organizacyjnym o treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarz Miasta Chełmna.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Chełmna
/-/ Artur Mikiewicz

 


Załączniki:

1. Regulamin Organizacyjny

2. Schemat organizacyjny

 

Załączniki

Powiadom znajomego