W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Zarządzenie nr 162/2008

Wersja strony w formacie XML
Zarządzenie Nr 162/2008
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 15 grudnia 2008 roku

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Chełmnie przy ul.Powstańców Wielkopolskich 1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 89/3 stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), art. 2, art. 3 i art. 3a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn.zm) oraz rozdziału III uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna z późn. zm. zarządza się co następuje :


§ 1. Sprzedać Pani Barbarze Kołata lokal mieszkalny nr 5, położony w Chełmnie przy ul.Powstańców Wielkopolskich 1 o pow. 34,96 m2 wraz z piwnicą nr 5 o pow. 8,01 m2 za cenę 57.742,00 zł.
§ 2. Oddać w użytkowanie wieczyste do dnia 24.06.2081 r.


- z działki nr 91 zapisanej w KW 11851 ułamkową część gruntu o pow. 20,19 m2 wyszacowaną na wartość 780,34 zł.
Pierwsza opłata wynosi 25% wartości gruntu tj. 195,08 zł.


§ 3. Stosuje się bonifikatę w wysokości 88% od kwoty 57.742,00 zł tj. 50.812,96 zł oraz od kwoty 195,08 zł tj. 171,67 zł.


§ 4. Cenę zbycia lokalu ustala się na kwotę 6.929,04 zł, a opłatę za oddanie ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste na kwotę 23,41 zł.
§ 5. Kwoty wymienione w § 4 nabywcy uiszczą przed podpisaniem aktu notarialnego.
§ 6. Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chełmna: Mariusz Kędzierski


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane