W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Zarządzenie nr 145/2007

Zarządzenie Nr 145/2007
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 13 grudnia 2007 roku

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 36, położonego w Chełmnie na o/M.C.Skłodowskiej 8 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 224 stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), art. 2, art. 3 i art.3a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn.zm.) oraz rozdziału III uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna z późn.zm. zarządza się co następuje:

§ 1. Sprzedać Pani Hannie Bieńkowskiej lokal mieszkalny nr 36, położony w Chełmnie na o/M.C.Skłodowskiej 8 o pow. 35,78 m2 wraz z piwnicą nr 36 o pow. 6,48 m2
za cenę 45.211,00 zł.
§ 2. Oddać w użytkowanie wieczyste do dnia 17.12.2078 r.
- z działki nr 224 zapisanej w KW 11305 ułamkową część gruntu o pow. 9,63 m2
wyszacowaną na wartość 291,40 zł.
Pierwsza opłata wynosi 25% wartości gruntu tj. 72,85 zł.
§ 3. Stosuje się bonifikatę w wysokości 84% od kwoty 45.211,00 zł tj. 37.977,24 zł oraz od kwoty 72,85 zł tj. 61,19 zł.
§ 4. Cenę zbycia lokalu ustala się na kwotę 7.233,76 zł, a opłatę za oddanie ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste na kwotę 11,66 zł.
§ 5. Kwoty wymienione w § 4 nabywca uiści przed podpisaniem aktu notarialnego.
§ 6. Uchylić zarządzenie nr 128/2007 z dnia 24 października 2007 r.
§ 7. Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego
i Inwestycji.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta Chełmna: Mariusz Kędzierski

Powiadom znajomego