W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442



Zarządzenie nr 144/2007

Zarządzenie Nr 144/2007
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 13 grudnia 2007 roku

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w Chełmnie przy ul.Rynko- wej 8 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
z działki nr 302, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) art. 2, art. 3 i art. 3a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) oraz rozdziału III uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 roku w spra-wie określania zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna z późn.zm. zarządza się co następuje:

§ 1. Sprzedać Pani Klarze Szczepockiej lokal mieszkalny nr 6, położony w Chełmnie
przy ul.Rynkowej 8 o pow. 56,10 m2 wraz z piwnicą nr 6 o pow. 7,26 m2 za cenę
59.441,00 zł.
§ 2. Oddać w użytkowanie wieczyste do dnia 03.10.2094 r.
- z działki nr 302 zapisanej w KW 14236 ułamkową część gruntu o pow. 59,25 m2
wyszacowaną na wartość 1.841,49 zł.
Pierwsza opłata wynosi 25% wartości gruntu tj. 460,37 zł.
§ 3. Stosuje się bonifikatę w wysokości 84% od kwoty 59.441,00 tj. 49.930,44 zł oraz od kwoty 460,37 zł tj. 386,71 zł.
§ 4. Cenę zbycia lokalu ustala się na kwotę 9.510,56 zł, a opłatę za oddanie ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste na kwotę 73,66 zł.
§ 5. Kwoty wymienione w § 4 nabywca uiści przed podpisaniem aktu notarialnego.
§ 6. Uchylić zarządzenie nr 129/2007 z dnia 24 października 2007 r.
§ 7. Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego
i Inwestycji.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta Chełmna: Mariusz Kędzierski

Powiadom znajomego