W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Zarządzenie nr 141/2007

Zarządzenie nr 141/2007
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 30 listopada 2007 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381).

zarządza się, co następuje:
§ 1 W uchwale nr V/23/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2007 wprowadza się następujące zmiany


§ 1. uchwały otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2007 rok
w wysokości 35.900.717 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.1 uchwały otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2007 rok
w wysokości 37.674.914 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 4. uchwały otrzymuje brzmienie:
W budżecie tworzy się rezerwy
1) ogólna w wysokości (została całkowicie rozdysponowana) 0.00 zł
§ 5. uchwały otrzymuje brzmienie:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 8
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych

§ 3 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmna

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Miasta Chełmna:
Mariusz KędzierskiPowiadom znajomego