W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Zarządzenie nr 133/2007

Zarządzenie Nr 133/2007
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 24 października 2007 r.

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 230 o pow. 0,1570 ha, położonej
w Chełmnie na o/M.C.Skłodowskiej 13, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna
będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art.13 ust.1, art.25 ust.1, art.28, art.32 ust.1 i 2, art.37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna z późn. zm. i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz.535 z późn.zm.) zarządza się co następuje :

§ 1. Sprzedać w drodze bezprzetargowej Spółdzielni Mieszkaniowej działkę nr 230 o pow.
0,1570 ha, zapisaną w KW 9204, położoną w Chełmnie na o/M.C.Skłodowskiej 13 za cenę
15.788,00 zł
§ 2. Stosuje się bonifikatę w wysokości 92% od kwoty 15.788,00 zł tj. 14.524,96 zł.
§ 3. Nabywca uiści kwotę 1.263,04 zł oraz 22% podatku VAT tj. 277,87 zł – łącznie 1.540,91 zł
przed podpisaniem aktu notarialnego.
§ 4. Koszty zawarcia i wykonania aktu notarialnego ponosi nabywca.
§ 5. Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego i Inwestycji.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Chełmna : Mariusz Kędzierski
Powiadom znajomego