W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Zarządzenie nr 66/2005

Zarządzenie Nr 66/2006
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 25 maja 2006 roku

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w Chełmnie przy Placu dr
Rydygiera 3 i ułamkowej części gruntu z działki nr 224/5, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) art. 2, art. 3 i art. 3a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn.zm) oraz rozdzialu III uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna zarządza się co następuje:

§ 1. Sprzedać Panu Wojciechowi Lewandowskiemu lokal mieszkalny nr 6, położony

w Chełmnie przy Placu dr Rydygiera 3 o pow. 16,82 m2 za cenę 16.664,60 zł.

§ 2. Sprzedać na współwłasność ułamkową część gruntu o pow. 56,45 m2 z działki

nr 224/5, zapisanej w KW 22380 za cenę 1.545,60 zł.

§ 3. Stosuje się bonifikatę w wysokości 84% od kwoty 16.384,00 zł tj. 13.762,56 zł oraz

od kwoty 1.545,87 zł tj.1.298,53 zł.

§ 4. Cenę zbycia lokalu ustala się na kwotę 2.902,04 zł oraz cenę zbycia gruntu na kwotę

247,34 zł.

§ 5. Nabywca uiści kwoty 2.621,44 zł oraz 247,34 zł przed podpisaniem aktu notarialnego.

§ 6. Uchylić zarządzenie nr 75/2005 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 09 listopada 2005 r

§ 6. Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego

i Inwestycji.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chełmna: Mariusz Kędzierski

Powiadom znajomego