W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Zarządzenie nr 63/2006

Zarządzenie nr 63/2006

Burmistrza Miasta Chełmna

z dnia 24 maja 2006 roku

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadań publicznych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami), Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmna Nr 25 z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

§ 1.

1. Udzielić dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą “Wypoczynek dzieci i młodzieży” dla:

- Stowarzyszenia „Ludzie ludziom „ w Chełmnie w kwocie 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych),

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Chełmnie w kwocie 8.000,00 zł (słownie osiem tysięcy sześćset).

2. Udzielić dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą “Prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży” dla:

- Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Józefa w Chełmnie w kwocie 15.000,00 zł.

(słownie: piętnaście tysięcy),

- Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo w Chełmnie w

kwocie 15.000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy),

3. Udzielić dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Profilaktyka przeciwdziałania uzależnieniom i promowanie zdrowego stylu życia” dla:

- Stowarzyszenia „Ludzie ludziom „ w Chełmnie w kwocie 14.307,00 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta siedem złotych).

§ 2.

Kontrolę nad realizacją zadania sprawuje Miejski Ośrodek Profilaktyki i Promocji Zdrowia przy współpracy Wydziału Finansowego Urzędu Miasta w Chełmnie.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna: M. Kędzierski

Powiadom znajomego