W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Podstawowe informacje

Urząd Miasta  Chełmna działa na podstawie: 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, 
- ustawy z dnia 21 listopada 2009 r.  o pracownikach samorządowych, 
- Statutu Miasta Chełmna, 
- Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Chełmna. 

Pracą Urzędu kieruje burmistrz na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, przy pomocy, skarbnika i sekretarza. Szczegółowe zadania i kompetencje, skarbnika i sekretarza określa burmistrz.

Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych  Urzędu należy w szczególności: 
1) przyjmowanie interesantów, 
2) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, 
3) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta, 
4) przygotowywanie projektów zarządzeń i decyzji  burmistrza, 
5) stosowanie aktualnych przepisów prawnych i wzajemne informowanie o zmianach, 
6) współdziałanie ze skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych 
do przygotowania projektu budżetu miasta, 
7) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań w zakresie swojego działania, 
8) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi jednostkami organizacjami oraz organami jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej oraz innymi instytucjami w trakcie wykonywania zadań samorządowych, 
9)  stosowanie obowiązującej instrukcji kancelaryjnej , 
10)  przechowywanie akt i przygotowywanie ich do archiwizacji, 
11)  rozpatrywanie skarg, wniosków i interpelacji wg właściwości, 
12)  przygotowywanie i zamieszczanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej;

Powiadom znajomego