W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Referat Gospodarowania Nieruchomościami - GN

Referat GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI - GN

1) 2 stanowiska ds. gospodarowania nieruchomościami,
2) stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i gospodarowania nieruchomościami,
3) stanowisko ds. mieszkaniowych i gospodarowania nieruchomościami.

do zadań Refaratu należy:
1) prowadzenie rejestru mienia komunalnego, zgodnie z katastrem nieruchomości;
2) sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych;
3) oddawanie nieruchomości w użyczenie;
4) ustanowienie trwałego zarządu dla jednostek organizacyjnych;
5) prowadzenie czynności związanych z nabyciem nieruchomości;
6) prowadzenie spraw związanych z prawem pierwokupu;
7) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
8) prowadzenie ewidencji nazw ulic i placów;
9)  zatwierdzanie projektów podziałów geodezyjnych nieruchomości, scalanie i podziały,
10) ewidencjonowanie użytkowników wieczystych;
11) przygotowywanie procedur przetargowych w zakresie właściwego gospodarowania mieniem;
12) obsługa programu ewidencji gruntów na potrzeby wydziału;
13) sporządzanie statystyk i wydruków;
14) sporządzanie i aktualizacja planu wykorzystania zasobu nieruchomości komunalnych,
15) udział w kontrolach ustalanych przez Burmistrza;
16) sporządzanie dokumentów i ujawnianie własności Gminy nieruchomości zabudowanych niepozostających w posiadaniu ich właścicieli,  w których lokale zajmowane są przez osoby na postawie decyzji administracyjnych;
17) zlecenie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
18) prowadzenie procedury zmierzającej do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
19) ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów;
20) prowadzenie innych spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego w tym wydawanie wypisów i wyrysów z planu, monitoring stanu zagospodarowania Gminy;
21) prowadzenie spraw związanych z rentami planistycznymi i opłatami adiacenckimi;
22) prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalami mieszkalnymi w zasobach komunalnych:

a) przyjmowanie wniosków o przydział mieszkania;
b) udział w pracach Społecznej Komisji Mieszkaniowej;
c) przygotowanie skierowań do zawarcia umowy o najem lokali mieszkalnych i najem socjalny w oparciu o analizę wysokości uzyskanych dochodów, stanu majątkowego i posiadanego tytułu prawnego do innego lokalu;
d) prowadzenie listy osób oczekujących na lokale socjalne w wyniku orzeczonej eksmisji;
e) poradnictwo w zakresie mieszkaniowym;
f) negocjacje w sprawie odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego;
g) przydziały mieszkań komunalnych porzuconych przez byłych najemców
po przekazaniu przez zarządcę;
h) naliczanie odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego i ich ewidencja.

Powiadom znajomego