W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Ogłoszenia o wyłożeniu planu miejscowego


Chełmno 10.09.2010.
BURMISTRZ MIASTA
          CHEŁMNA
 
 
 
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów Gminy Miasta Chełmna
 
Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami). oraz uchwały Rady Miasta Chełmna Nr XXXVI/200/2009 z dnia 26 maja 2009 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna obejmującego 8 odrębnych obszarów:
1.      Teren położony przy ul. Klasztornej (przy cmentarzu parafialnym),
2.      Teren położony przy ul. Wodnej, przy murach obronnych (część dz. nr 13),
3.      Teren położony przy ul. Parowej (dawny LOK i garaże),
4.      Teren położony przy ul. Parowej (na lewym brzegu rzeki Browiny),
5.      Teren położony pomiędzy ul. Młyńską a Parkową,
6.      Teren położony przy ul. Dworcowej (część dawnego torowiska wraz z zabudowaniami dworcowymi),
7.      Teren położony pomiędzy ul. Planty Kolejowe, Szosa Grudziądzka a dawnym wiaduktem kolejowym,
8.   Teren położony przy ul. Łunawskiej (pomiędzy Strażą Pożarną a om. Jana Pawła II).
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20.09.2010. do 14.10.2010.               w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie sala nr 216 na pierwszym piętrze w godzinach pracy urzędu, tj. we wtorki od 7.30 do 16.30 a w pozostałe dni robocze od 7.30 do 15.15.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.09.2010. w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie, sala nr 102 o godzinie 15.00.
Zgodnie z art. 18, ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chełmna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.10.2010.
 
 
                                                                                              B U R M I S T R Z
 
                                                                                              mgr Mariusz Kędzierski


 
 
Chełmno 10.09.2010.
BURMISTRZ MIASTA
          CHEŁMNA
 
 
 
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów Gminy Miasta Chełmna
 
Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Chełmna Nr XXXVI/201/2009 z dnia 26 maja 2009 r. zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna obejmującego 6 odrębnych obszarów:
1.      Teren położony przy ul. Łunawskiej (na wschód od drogi nr 1),
2.      Teren położony przy ul. Wybudowanie,
3.      Teren położony przy trasie nr 1 – graniczący z parkiem w Grubnie,
4.      Teren położony pomiędzy ul. Szosa Grudziądzka a ul. Zakole,
5.      Teren położony pomiędzy ul. Kolonia Wilsona, ul. Łunawską i trasą nr 1,
6.      Teren położony na zachód od trasy nr 1 pomiędzy ul. Nad Grobla a ul. Łunawską,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20.09.2010. do 14.10.2010.               w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie sala nr 216 na pierwszym piętrze w godzinach pracy urzędu, tj. we wtorki od 7.30 do 16.30 a w pozostałe dni robocze od 7.30 do 15.15.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.09.2010. w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie, sala nr 102 o godzinie 15.00.
Zgodnie z art. 18, ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chełmna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.10.2010.
 
 
                                                                                              B U R M I S T R Z
 
                                                                                              mgr Mariusz Kędzierski
 


 
Chełmno 10.09.2010.
BURMISTRZ MIASTA
          CHEŁMNA
 
 
 
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów Gminy Miasta Chełmna
 
Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Chełmna Nr XXXVI/202/2009 z dnia 26 maja 2009 r. zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna obejmującego 9 odrębnych obszarów:
1.      Teren położony pomiędzy ul. Toruńską, ul. Żurawią a granicą administracyjną gminy Chełmno,
2.      Teren położony na północ od ul. Osnowskiej w rejonie rzeki Browiny,
3.      Teren położony na zachód od ul. Toruńskiej do granicy administracyjnej gminy Chełmno,
4.      Teren położony pomiędzy ul. Gorczyckiego a osiedlem na ul. Kwiatowej,
5.      Teren położony przy ul. Gorczyckiego (na północ od rzeki Browiny),
6.      Teren położony pomiędzy ul. Toruńską a Strusią,
7.      Teren położony pomiędzy ul. Toruńską a cmentarzem parafialnym,
8.      Teren położony pomiędzy ul. Toruńską a Osnowską,
9.   Teren działki nr 471/32 położony przy ul. Konwaliowej.
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20.09.2010. do 14.10.2010.               w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie sala nr 216 na pierwszym piętrze w godzinach pracy urzędu, tj. we wtorki od 7.30 do 16.30 a w pozostałe dni robocze od 7.30 do 15.15.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.09.2010. w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie, sala nr 102 o godzinie 15.00.
Zgodnie z art. 18, ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chełmna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.10.2010.
 
                                                                                              B U R M I S T R Z
 
                                                                                              mgr Mariusz Kędzierski


 
 
Chełmno 10.09.2010.
BURMISTRZ MIASTA
          CHEŁMNA
 
 
 
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów Gminy Miasta Chełmna
 
Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Chełmna Nr XXXVI/203/2009 z dnia 26 maja 2009 r. zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna obejmującego2 odrębne obszary:
1.      Teren położony przy ul. Jastrzębskiego (na wysokości strzelnicy),
2.      Teren położony pomiędzy ul. Ogrodową, Panieńską, Łąkową,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20.09.2010. do 14.10.2010.              w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie sala nr 216 na pierwszym piętrze w godzinach pracy urzędu, tj. we wtorki od 7.30 do 16.30 a w pozostałe dni robocze od 7.30 do 15.15.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.09.2010. w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie, sala nr 102 o godzinie 15.00.
Zgodnie z art. 18, ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chełmna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.10.2010.
 
 
 
                                                                                              B U R M I S T R Z
 
                                                                                              mgr Mariusz Kędzierski

Powiadom znajomego