Numer konta bankowego do wpłat za węgiel:

PL 88 1160 2202 0000 0005 4712 3452

UWAGA: w opisie musi być podane imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE

Wzór wniosku o zakup węgla - wersja edytowalna

Wzór wniosku o zakup węglaZałączniki:

Wzór wniosku o zakup węgla - wersja edytowalna
Wzór wniosku o zakup węgla