Uchwała Nr XXXIV/233/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  Rady Miasta Chełmna