Protokół z XIX sesji Rady Miasta

z dnia 13 maja 2020r.

Protokół z XIX sesji RM 13.05.2020

Głosowania imienne całość