W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: XII/86/2019

uchwała nr XII/86/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XII/84/2019

uchwała nr XII/84/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę uchwalenia budżetu miasta na rok 2019

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XII/82/2019

uchwała nr XII/82/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boisk sportowych: „Moje boisko - ORLIK 2012” przy al. 3 Maja oraz boiska do mini piłki nożnej przy ul. Osnowskiej w Chełmnie.

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XI/81/2019

uchwała nr XI/81/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę uchwalenia budżetu miasta na rok 2019

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XI/80/2019

uchwała nr XI/80/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Chełmna

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XI/78/2019

uchwała nr XI/78/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto - Chełmno

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: Uzhwała Nr X/74/2019

uchwała nr Uzhwała Nr X/74/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie zmiany uchwały uchwalenia budżetu miasta na rok 2019

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: X/73/2019

uchwała nr X/73/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno”.

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: X/72/2019

uchwała nr X/72/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miasto Chełmno, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: IX/71/2019

uchwała nr IX/71/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Chełmna

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: IX/70/2019

uchwała nr IX/70/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: IX/67/2019

uchwała nr IX/67/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie zmiany uchwały uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: IX/66/2019

uchwała nr IX/66/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających alkohol przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz przyjęcia zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów.

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: VIII/62/2019

uchwała nr VIII/62/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę uchwalenia budżetu miasta na rok 2019

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: VIII/60/2019

uchwała nr VIII/60/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto - Chełmno.

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: VIII/59/2019

uchwała nr VIII/59/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: VII/56/2019

uchwała nr VII/56/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie zmiany uchwałę uchwalenia budżetu miasta na rok 2019

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: VII/52/2019

uchwała nr VII/52/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Miasto Chełmno zadań z zakresu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Chełmna przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w latach 2019-2020.

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: VII/53/2019

uchwała nr VII/53/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Chełmno w roku 2019.

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: VI/46/2019

uchwała nr VI/46/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę uchwalenia budżetu miasta na rok 2019

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: V/43/2019

uchwała nr V/43/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu miasta Chełmna na budowę przyłącza gazowego na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Chełmno.

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: V/38/2019

uchwała nr V/38/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie zmiany uchwały uchwalenia budżetu miasta na rok 2019

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: NRV/36/2019

uchwała nr NRV/36/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/27/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 lutego 2015 r. dotyczącej ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Chełmna.

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: Nr V/35/2019 r

uchwała nr Nr V/35/2019 r

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Chełmno dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: Nr V/34/2019

uchwała nr Nr V/34/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Chełmno w 2019 roku

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0