W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: V/43/2019
uchwała nr V/43/2019
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu miasta Chełmna na budowę przyłącza gazowego na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Chełmno.
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: V/38/2019
uchwała nr V/38/2019
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie zmiany uchwały uchwalenia budżetu miasta na rok 2019
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: NRV/36/2019
uchwała nr NRV/36/2019
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/27/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 lutego 2015 r. dotyczącej ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Chełmna.
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: Nr V/35/2019 r
uchwała nr Nr V/35/2019 r
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Chełmno dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: Nr V/34/2019
uchwała nr Nr V/34/2019
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Chełmno w 2019 roku
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: IV/32/2019
uchwała nr IV/32/2019
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowych
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: IV/23/2019
uchwała nr IV/23/2019
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019.
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: III/19/2018
uchwała nr III/19/2018
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie zmiany uchwały uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: III/17/2018
uchwała nr III/17/2018
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: Nr III/18/2018
uchwała nr Nr III/18/2018
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: II/15/2018
uchwała nr II/15/2018
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: II/14/2018
uchwała nr II/14/2018
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: LI/313/2018
uchwała nr LI/313/2018
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/275/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2018 r. obwodów głosowania
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: LI/304/2018
uchwała nr LI/304/2018
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/160/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 29.11.2016 r. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia, posiłku oraz ubrania osobom tego pozbawionym.
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: LI/303/2018
uchwała nr LI/303/2018
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Chełmno
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: LI/302/2018
uchwała nr LI/302/2018
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: LI/301/2018
uchwała nr LI/301/2018
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów zawierających alkohol przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz przyjęcia zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów.
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: LI/298/2018
uchwała nr LI/298/2018
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie uznania drzew rosnących na terenie Gminy Miasto Chełmno za pomniki przyrody.
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: LI/297/2018
uchwała nr LI/297/2018
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomników przyrody.
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: LI/296/2018
uchwała nr LI/296/2018
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno.
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0