W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: XVI/109/2020

uchwała nr XVI/109/2020

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XV/104/2019

uchwała nr XV/104/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę uchwalenia budżetu miasta na rok 2019

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XV/103/2019

uchwała nr XV/103/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie szczegółowych zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, schroniskach i mieszkaniach chronionych

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XV/102/2019

uchwała nr XV/102/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XVIII/111/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2016 r. określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasto Chełmno (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2016 r. poz. 714), zmieniona uchwałą Nr XXX/174/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017 r. poz. 774).

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XIV/97/2019

uchwała nr XIV/97/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie zmiany uchwały uchwalenia budżetu miasta na rok 2019

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XIV/99/2019

uchwała nr XIV/99/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie wydatków budżetu miasta które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XIV/100/2019

uchwała nr XIV/100/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Miasto Chełmno na rok szkolny 2019/2020

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XIII/96/2019

uchwała nr XIII/96/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/196/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 marca 2017 roku uchwalenia regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” lub „Zasłużony dla Miasta Chełmna”.

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XIII/95/2019

uchwała nr XIII/95/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XIII/94/2019

uchwała nr XIII/94/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XIII/93/2019

uchwała nr XIII/93/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty.

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XIII/92/2019

uchwała nr XIII/92/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XIII/91/2019

uchwała nr XIII/91/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz cen za te usługi.

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XIII/89/2019

uchwała nr XIII/89/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 6895

uchwała nr: XII/86/2019

uchwała nr XII/86/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XII/84/2019

uchwała nr XII/84/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę uchwalenia budżetu miasta na rok 2019

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XII/82/2019

uchwała nr XII/82/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boisk sportowych: „Moje boisko - ORLIK 2012” przy al. 3 Maja oraz boiska do mini piłki nożnej przy ul. Osnowskiej w Chełmnie.

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XI/81/2019

uchwała nr XI/81/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę uchwalenia budżetu miasta na rok 2019

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XI/80/2019

uchwała nr XI/80/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Chełmna

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XI/78/2019

uchwała nr XI/78/2019

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto - Chełmno

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0