W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: XXIV/148/2012

uchwała nr XXIV/148/2012

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Chełmno

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XXII/146/2012

uchwała nr XXII/146/2012

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie okręgów wyborczych

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XXII/145/2012

uchwała nr XXII/145/2012

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie Gminy Miasta Chełmna oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników.

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. Nr 1

uchwała nr: XXII/144/2012

uchwała nr XXII/144/2012

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Chełmna określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XXII/143/2012

uchwała nr XXII/143/2012

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Chełmno

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XVIII/122/2012

uchwała nr XVIII/122/2012

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie zmiany opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności.

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XVIII/121/2012

uchwała nr XVIII/121/2012

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XVII/113/2012

uchwała nr XVII/113/2012

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XV/104/2012

uchwała nr XV/104/2012

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. Nr 1

uchwała nr: XV/102/2012

uchwała nr XV/102/2012

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2012.

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. Nr 1

uchwała nr: XIV/95/2012

uchwała nr XIV/95/2012

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXIX/169/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2008 r. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. Nr 1

uchwała nr: XII/85/2011

uchwała nr XII/85/2011

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie zastosowania średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. Nr 1

uchwała nr: XI/79/2011

uchwała nr XI/79/2011

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. Nr 1

uchwała nr: X/74/2011

uchwała nr X/74/2011

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. Nr 1

uchwała nr: X/72/2011

uchwała nr X/72/2011

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Chełmna w latach 2012 - 2016.

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. Nr 1

uchwała nr: IX/69/2011

uchwała nr IX/69/2011

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej i areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. Nr 1

uchwała nr: IX/68/2011

uchwała nr IX/68/2011

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. Nr 1

uchwała nr: IX/66/2011

uchwała nr IX/66/2011

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. Nr 1