W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XVIII/139/2020

Szczegóły

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w związku z trwającą epidemią COVID-19.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz.374) oraz art. 15p ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) oraz pkt 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) uchwala się, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

Treść

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
      1)  przedsiębiorcy - rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność
           gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób
           finansowania;
      2)  działalności gospodarczej - rozumie się przez to działalność gospodarczą,
           do której mają zastosowanie reguły konkurencji określone w przepisach                
           w Rozdziale 1 Tytułu VII Księgi Trzeciej Traktatu o funkcjonowaniu Unii
           Europejskiej,
 
§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości za kwiecień 2020 r., grunty, budynki
          lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem  działalności
           gospodarczej, przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
           w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
           z powodu COVID-19.
       2. Zwolnienie określone w ust. 1 przysługuje przedsiębiorcom, którzy począwszy
           od 1 kwietnia 2020 r. byli zobowiązani do ograniczenia działalności na
           podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie
           ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
           z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566) oraz rozporządzenia
           Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
           ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
           (Dz. U. z 2020 r. poz. 658).
 
§ 3. Zgodnie z art. 15zzzh ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy   
       o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
       i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
       sytuacji kryzysowych, zwolnienie o którym mowa w § 2 stanowi pomoc
       publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
       państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji
       Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia
       gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.
 
§ 4. Podatnik chcący skorzystać ze zwolnienia z podatku na mocy niniejszej uchwały
      zobowiązany jest do złożenia wraz z korektą deklaracji na podatek od
      nieruchomości lub informacji o nieruchomościach:
      a)  informacji o rodzajach działalności,
      b) formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc
          rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
          stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miasto Chełmno.
 
§ 6. Uchwała obowiązuje do dnia odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
      stanu  epidemii w związku z zakażeniami wirusem COVID-19, nie później niż
      do dnia 31 grudnia 2020 r.
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
      Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązywania
      od 1 kwietnia 2020 r.
 
 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta: Wojciech Strzelecki
 
 
  załącznik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

załącznik doc, 489 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane