W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XVI/110/2020

Szczegóły

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Chełmno

na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 1, art. 5a i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

Treść


§1. Wyraża się wolę zmiany granic administracyjnych Miasta Chełmna poprzez
      włączenie części   terytorium sąsiedniej gminy Stolno do Gminy Miasto
       Chełmno.
 
§2.1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Miasta Chełmna
        w sprawie zmiany granic przez włączenie do Gminy Miasto Chełmno:
        1)     Z Gminy Stolno – części obszaru sołectwa Grubno – określonej
                 na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
     2. W przedmiocie konsultacji sprawy ustala się następującej treści pytanie:
        „Czy jest Pani/Pan za poszerzeniem granic Gminy Miasto Chełmno polegającym
         na włączeniu części obszaru sołectwa Grubno w Gminie Stolno?”
 
§3. Wyrażenie opinii polegać będzie na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce:
       „Jestem za”,„Jestem przeciw”, „Wstrzymuję się”, znaku X i złożeniu podpisu
        na Ankiecie konsultacyjnej, według wzoru stanowiącego załącznik
        nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§4.1. Konsultacje z mieszkańcami Miasta Chełmna będą przeprowadzone poprzez
         udostępnienie Ankiet konsultacyjnych w:
        1)     Biurze Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmna, Urząd Miasta
                Chełmna,   ul. Dworcowa 1,
         2)     Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmna, Urząd Miasta
                 Chełmna, ul. Dworcowa 1,
         3)     Biurze Rady Miasta Chełmna, Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1,
         4)     Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chełmna (bip.chelmno.pl),
         5)     Stronie internetowej Miasta Chełmna (chelmno.pl).
   2. Wypełnione Ankiety konsultacyjne mieszkańcy Miasta Chełmna mogą składać:
         1)     Bezpośrednio osobom udostępniającym Ankiety konsultacyjne,
          2)     W miejscach udostępniania Ankiet konsultacyjnych.
 
 
§5. Projekt zmian granic Gminy Miasto Chełmno zostanie udostępniony w:
            1)     Biurze Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmna, Urząd
                    Miasta Chełmna,ul. Dworcowa 1,
            2)     Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmna,
                    Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1,
            3)     Biurze Rady Miasta Chełmna, Urząd Miasta Chełmna,
                   ul. Dworcowa 1,
            4)     Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chełmna (bip.chelmno.pl),
            5)     Stronie internetowej Miasta Chełmna (chelmno.pl).

§6. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, skład osobowy Komisji ds.     
      przeprowadzenia konsultacji oraz wzór protokołu zawierającego wyniki
      przeprowadzonych konsultacji określi Burmistrz Miasta Chełmna.
 
§7. Burmistrz Miasta Chełmna zawiadomi mieszkańców o zamiarze przeprowadzenia
      konsultacji na 7 dni przed ich terminem, w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§8. Z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Miasta Chełmna złoży Radzie Miasta
      Chełmna sprawozdanie na najbliższej sesji po zakończeniu konsultacji.
 
§9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
       Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 
 
                                                Przewodnicząc  Rady Miasta : Wojciech Strzelecki
            .
  załacznik , załacznik

Załączniki

załacznik doc, 11 kB
załacznik doc, 16 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane