W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XV/104/2019

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę uchwalenia budżetu miasta na rok 2019
na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit c, lit.d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn.zm. ) oraz art.211, art.212, art. 214, art.215, art.222, art.235-237, art. 239, art. 258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.), uchwala się, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 211

Treść

§ 1.  W Uchwale Nr IV/23/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 stycznia 2019 r.
       w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019, wprowadza się
       następujące zmiany:
       § 1. Dochody budżetu w wysokości z tego:          82 265 205,06 zł,
             1) bieżące w wysokości                              80 030 530,41 zł,
             2) majątkowe w wysokości                           2 234 674,65 zł
             zgodnie z załącznikiem nr 1
       § 2. Wydatki budżetu w wysokości                      83 405 871,65 zł,
             1) bieżące w wysokości                               77 680 899,28 zł,
             2) majątkowe w wysokości                            5 724 972,37 zł.
             zgodnie z załącznikiem nr 2.

       § 4. Deficyt w budżecie w wysokości                     1 140 666,59 zł,

             zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości
             1 004 310,22 zł, i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 136 356,37 zł.
       § 5. Łączną kwotę przychodów budżet w wysokości      1 950 226,99 zł,
             oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości   809 560,40 zł,
             zgodnie z załącznikiem nr 3.
       § 10. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych
               z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
               między jednostkami samorządu terytorialnego,
               zgodnie z załącznikiem nr 6.
       § 14. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych na zadania własne
               gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora
               finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy,
               zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku
       Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Chełmna Wojciech Strzelecki

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane