W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XIII/93/2019

Szczegóły

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty.

na podstawie art. 6 k ust. 1, pkt. 1, ust. 2 i 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

Treść

 
§ 1.     Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
           komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w taki
           sposób, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn
           liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty
           ustalonej w § 2.
 
§ 2.1.  Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której
          mowa w § 1, w wysokości 19,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną
          nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek selektywnej
          zbiórki odpadów.
 
     2.  Ustala się opłatę podwyższoną w wysokości 40,00 zł od osoby zamieszkującej
          daną nieruchomość w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia
          obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
          Opłata podwyższona obowiązuje za miesiąc, w którym stwierdzono
          nieprawidłowość.
 
§ 3.    Ustala się ulgę w wysokości 1,50 zł od każdej osoby zamieszkującej daną
          nieruchomość w przypadku, gdy na terenie nieruchomości jednorodzinnej
          odpady biodegradowalne będą składowane w przydomowym kompostowniku.

§ 4.     Traci moc Uchwała nr XVIII/107/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego
          2016 r. w sprawie wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie 
           odpadami oraz stawki tej opłaty.
 
§ 5.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 6.     Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  i podlega opublikowaniu   
          w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy
          ogłoszeń Urzędu Miasta.
 
                                              
                                                       Przewodniczący Rady Miasta: Wojciech Strzelecki
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane