W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XIII/92/2019

Szczegóły

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

na podstawie art.6l ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz.2010 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

Treść


§ 1.  Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się
        miesięcznie, do 25 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia
        opłaty dotyczy. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia
        wysokości należnej opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi opłata
        ta ulega zmianie począwszy od  miesiąca następującego po miesiącu,
        w którym nastąpiła zmiana. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
        uiszczana jest w kasie Urzędu Miasta Chełmna lub przelewem na rachunek
        bankowy Gminy Miasto Chełmno.  
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.  Traci moc Uchwała nr  L/292/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 września
        2018 r.  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
        gospodarowanie  odpadami komunalnymi.
 
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega opublikowaniu 
        w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy
        ogłoszeń Urzędu Miasta.
 
 
 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta: Wojciech Strzelecki
 
 
 
 
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane