W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XIII/91/2019

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz cen za te usługi.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6 r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

Treść


§ 1. 1.  Określa się następujące rodzaje usług świadczonych przez gminę w zakresie
           odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                                   
           i zagospodarowania tych odpadów:
           -   podstawienie oraz odbiór pojemnika (w tym kontenera lub worka) na odpady
               budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie
               (gruz, folie, styropian, tworzywa sztuczne, materiały ceramiczne, elementy
               wyposażenia, płyty kartonowo – gipsowe, itp.)
           -   zagospodarowanie tych odpadów w instalacji do odzysku lub
               unieszkodliwienia odpadów.
       2. W przypadku zadeklarowania zapotrzebowania na pojemnik, na okres powyżej
           14 dni, ustala się wysokość opłaty za podstawienie pojemnika w wysokości:
           -   worek typu BIG BAG o pojemności 1 m3       - 40,00 zł
           -   gruzowiec o pojemności 4,5 m3                  – 80,00 zł
           -   kontener o pojemności 8 m3                      – 80,00 zł
 
§ 2. Zapotrzebowanie na skorzystanie z dodatkowych usług, o których mowa
      w § 1 należy zgłosić w formie deklaracji.
 
§ 3. Ustala się stawkę opłaty za każdy Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów
      zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
 
§ 4. Rozliczenie usługi nastąpi na podstawie protokołu potwierdzającego jej 
      wykonanie przez firmę odbierającą odpady, według obowiązującego cennika, 
      zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 5. Traci moc uchwała nr XI/62/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015 r.
      w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie
      odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
      tych odpadów oraz cen za te usługi.
   
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  i podlega opublikowaniu                     
      w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy
      ogłoszeń Urzędu Miasta.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta: W. Strzelecki
 
 
 
 
  załącznik
 
 
 

Załączniki

załącznik doc, 13 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane