W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XII/84/2019

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę uchwalenia budżetu miasta na rok 2019
na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit c, lit.d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn.zm. ) oraz art.211, art.212, art. 214, art.215, art.222, art.235-237, art. 239, art. 258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.), uchwala się, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

Treść


§ 1.  W Uchwale Nr IV/23/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 stycznia 2019 r.
        w sprawie uchwalenia budżetu  miasta na rok 2019,
        wprowadza się następujące zmiany:
 
        § 1.  Dochody budżetu w wysokości z tego:                    80 217 257,56 zł,
               1)  bieżące w wysokości                                         76 238 241,41 zł,                   
               2)  majątkowe w wysokości                                      3 979 016,15 zł
               zgodnie z załącznikiem nr 1  

        § 2.  Wydatki budżetu w wysokości                                 81 761 244,39 zł,
                1)  bieżące w wysokości                                         74 115 319,87 zł,
                2)  majątkowe w wysokości                                      7 645 924,52 zł.    
                zgodnie z załącznikiem nr 2.    

        § 3.  Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r.
               zgodnie z załącznikiem nr 4.  

        § 4.  Deficyt w budżecie w wysokości  
                1 543 986,83 zł,                                               
                zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 116 313,29 zł,
                wolnymi  środkami  z lat ubiegłych w wysokości 1 291 317,17 zł, 
                 i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 136 356,37 zł.   

        § 5.  Łączną kwotę przychodów budżetu 
                w wysokości   2 353 547,23 zł,                    
               oraz łączną kwotę  rozchodów budżetu
                w wysokości  809 560,40 zł,
               zgodnie z załącznikiem nr 3.  

        § 9.  Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych
                z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
                zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b.
 
        § 11.  Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych;   
                 zgodnie z załącznikiem nr 7.
 

        § 12.  Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów
                 oświatowych jednostek budżetowych; zgodnie z załącznikiem  nr 8.     

        § 13.  Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych
                 z  budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 9.    

        § 14.  Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych na zadania własne gminy
                 realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
                 publicznych  udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 10.      

  § 2.  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
  
  § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia  i podlega publikacji w Dzienniku   
         Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 
 

               Przewodniczący Rady Miasta : Wojciech Strzelecki    


ZAŁĄCZNIKI - PATRZ:

              BIP CHELMNO > FINANSE MIASTA > BUDŻET 2019
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane