Brak treści artykułu

Załączniki:

Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jst które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 od początku roku do dnia 30.06.2021.pdf
RB-27ZZ Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zakań z zakresu administracji rządowej oraz innych zada n zleconych jst ustawami od początku roku do końca II kwartału 2021r..pdf
Rb-27S sprawozdanie w wykonania planu dochodów budżetowych jst do dnia 30.06.2021 Korekta 1.pdf
Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych od początku roku do dnia 30.06.2021.pdf
Rb-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych od początku roku do dnia 30.06.2021.pdf
RB-50 Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst II kwartał 2021r GUS i RIO.pdf
RB-50 Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst II kwartał 2021r KBW i RIO.pdf
RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30.06.2021.pdf
RB-50 Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst II kwartał 2021r KPUW i RIO.pdf
RB-50 Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst II kwartał 2021r KBW i RIO.pdf
RB-50 Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst II kwartał 2021r KPUW i RIO.pdf
RB-50 Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst II kwartał 2021r. GUS i RIO.pdf
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec II kwartału 2021r..pdf
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów trwałych jst wg stanu na koniec II kwartału 2021r..pdf
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jst wg stanu na koniec II kwartału 2021r..pdf
RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwaracji samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec II kwartału 2021r..pdf
RB-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należnośi skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych wg stanu na koniec II kwartału 2021roku- GUS i RIO.pdf
RB-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należnośi skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych wg stanu na koniec II kwartału 2021roku- KBW i RIO.pdf
RB-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należnośi skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych wg stanu na koniec II kwartału 2021roku- KPUW i RIO.pdf