Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż z dniem dzisiejszym  (11.09.2019) został wyznaczony termin składania uwag, propozycji, opinii do Projektu Programu współpracy Gminy Miasto Chełmno z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.
Załączam zarządzenie nr 121/2019 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 września 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych Projektu Programu współpracy Gminy Miasto Chełmno z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, które określa terminy i zakres konsultacji.
Termin rozpoczęcia konsultacji ustalony został od 11.09. - 24.09.2019.
Załączony do zarządzenia formularz posłuży Państwu do zgłaszania  uwag, propozycji i opinii do wspomnianego projektu.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta Chełmna: Artur Mikiewicz
Zarządzenie nr 121/2019 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 września 2019 r.
Formularz zgłoszeniowy


Załączniki: