Informujemy, że z uwagi na liczne zainteresowanie wykonywaniem opłat w kasie Urzędu Miasta Chełmna, od 1 do 15 marca kasa będzie czynna dla Państwa codziennie w godzinach 10.00-14.00. Pozwoli do Państwu bezpiecznie realizować opłaty. Osoby, które mają taką możliwość, zachęcamy do dokonywania płatności bezgotówkowych, w tym elektronicznych. Tak, aby swoje wizyty w urzędzie ograniczyć do niezbędnego minimum. Przypominamy, że cały czas na terenie budynku obowiązują wzmożone zasady bezpieczeństwa. 


Ponadto płatności można dokonywać:
• w kasie Urzędu Miasta Chełmna,
• z użyciem karty płatniczej w pok. 202,
• w dowolnej placówce bankowej (może zostać naliczona prowizja),
• za pośrednictwem bankowości internetowej


Numer konta bankowego Urzędu Miasta Chełmna
45 1160 2202 0000 0003 3297 0730
Wydzielone konto na potrzeby wpłat za odbiór odpadów komunalnych
10 1160 2202 0000 0003 3297 1166