Protokół z XXXIIII sesji Rady miasta Chełmna z dnia 10 lutego 2021 roku

 

Głosowania imienne

XXXIII sesja RM 10.02.2021 Głosowania imienneZałączniki:

XXXIII sesja RM 10.02.2021 Głosowania imienne