Protokół Nr XXXII/2021 z XXXII sesji Rady Miasta z dn. 27.01.2021 r.

 

 Załączniki:

głosowania imienne
Protokół z XXXII sesji RM