Protokół z XXXII sesji Rady Miasta z dn. 27.01.2021 r.

 

głosowania imienneZałączniki:

głosowania imienne