Uchwała nr XXVI/167/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 w sprawie wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty
treść uchwały

Uchwała nr XXVI/168/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miasto Chełmno
treść uchwały

Uchwała nr XXVI/169/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
treść uchwały

Uchwała nr XXVI/170/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz cen za te usługi
treść uchwały


Uchwała nr XXVI/172/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
treśc uchwały


Uchwała nr XXXVIII/245/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 grudnia 2013 wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty
treśc uchwały

Uchwała nr XXXVIII/246/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 grudnia 2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
treść uchwały


Uchwała nr XXVIII/185/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/172/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
treść uchwały

Uchwała nr XXXII/214/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 czerwca 2013 w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno”.
treść uchwały

Uchwała nr XLVII/311/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2014 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miasto Chełmno
treść uchwały


Uchwała nr XLII/271/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 lutego 2014 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
treść uchwałyUchwała nr XLII/270/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 lutego 2014 w sprawie wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty
treść uchwałyUchwała nr XLII/ 272/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 lutego 2014 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
treść uchwały

Uchwała nr XI/62/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015 w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz cen za te usługi
treśc uchwały

Uchwała nr XI/63/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miasto Chełmno, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
treść uchwały

Uchwała nr XII/76/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 października 2015 w sprawie zmiany uchwały XI/63/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015 r. określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miasto Chełmno, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść uchwały

Uchwała nr XVIII/108/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
uchwała

Uchwała nr XVIII/107/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2016 w sprawie wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty.
uchwała

Uchwała nr L/292/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 września 2018 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
treść uchwały

Uchwała nr X/73/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 7 sierpnia 2019 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno”.
treść uchwały
Uchwała nr X/72/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 7 sierpnia 2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miasto Chełmno, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
treść uchwały

Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 listopada 2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

treść uchwały

Uchwała nr XIII/93/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 listopada 2019 w sprawie wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty.

treść uchwały

Uchwała nr XIII/92/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 listopada 2019 w sprawie terminu,  częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

treść uchwały

Uchwała nr XIII/91/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 listopada 2019 w sprawie rodzajów  dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz cen za te usługi.

treść uchwały