Mapa z wykazem obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego i wprowadzonych zmian.

Podstawowym planem zagospodarowania przestrzennego jest plan z 2006 r. Na załączniku mapowym oznaczono tereny objęte tym planem oraz zmianami - zgodnie z legendą umieszczoną na mapie.

 Załączniki:

Mapa planów zagospodarowania