Mapa z wykazem zmian planów zagospodarowania przestrzennego oraz orientacyjnymi granicami obowiązywania poszczególnych załączników.


Mapa z lokalizacją planów i zmianZałączniki:

Mapa z lokalizacją planów i zmian