W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442INFORMACJA o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


INFORMACJA 
 
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast  zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborów w mieście Chełmnie ma prawo do uzyskania informacji o:
1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania,
2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania,
3) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
4) warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania,
5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach
i listach kandydatów,
6) warunkach oraz formach głosowania.
 
Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu,  na jego wniosek telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku  podaje się  nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.
Informacji udziela się w Urzędzie Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno,  pokój nr 107 od poniedziałku do piątku od godziny 7.15 do godziny 15.15
tel.: (56) 677 17 16,   510 043 251,  510 043 252,
fax:  (56) 677 17 18,  e-mail:   biuro_rady_miasta@chelmno.pl 
 
Wyborca niepełnosprawny, który chce głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym w tym lokalu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych składa wniosek
o dopisanie do  spisu wyborców w obwodzie właściwym  dla tego lokalu. Wniosek należy złożyć
do dnia 16 października 2018 r. w Urzędzie Miasta Chełmna  pok. nr 101 w godzinach pracy Urzędu, tel. (56) 677 17 52. Wniosek można złożyć  w formie elektronicznej o ile dokumenty zostaną opatrzone podpisem użytkownika posiadającego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania  sporządzonej w alfabecie Braill’a.

Wyborca niepełnosprawny posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat, chcący głosować za pośrednictwem pełnomocnika składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
do dnia 12 października 2018 r.
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Chełmna  ul. Dworcowa 1, w Biurze Informacji Publicznej, pok. nr 101 w godzinach pracy Urzędu, tel. (56) 677 17 17. Druki wniosków są dostępne
w pokoju nr 101 lub w p.306 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w formie załącznika  w zakładce „wybory samorządowe 2018”.
 
Wyborca niepełnosprawny o znacznym  lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w tym także wyborcy posiadającemu orzeczenie organu rentowego może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 8 października 2018 r. Zgłoszenia dokonuje się komisarzowi wyborczemu w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu
od poniedziałku do piątki od godziny 8.15 do godziny 16.15. Nr telefonów: 56  62 185 40, 56 62 18 377, 62 18 356.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno zwierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w Gminie Miasto Chełmno, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie orzeczenie należy dostarczyć do Urzędu Miasta Chełmna pokój nr 107.
W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania  sporządzonej  w alfabecie Braill’a.
 
 
 
Burmistrz Miasta Chełmna
(-) Mariusz Kędzierski

Załączniki:

Załączniki

Powiadom znajomego